Shiny » Wetenschap
Artikelen 1 - 10 van 14 in de rubriek Wetenschap

Wetenschap

Astronomische en meteorologische seizoenen/jaargetijden

Astronomische en meteorologische seizoenen/jaargetijden

De lente, zomer, herfst en winter. Dit zijn de seizoenen, ook wel jaargetijden die wij over het algemeen hanteren. Het begin van een seizoen kan op verschillende manieren worden vastgesteld. Volgens d… Diversen, 10-10-2011
Betrouwbaarheid van een onderzoek

Betrouwbaarheid van een onderzoek

Er zijn al zoveel onderzoeken gedaan, en zoveel onderzoeken worden nu nog uitgevoerd. Lang niet al deze onderzoeken zijn betrouwbaar. Volledige betrouwbaarheid bij een onderzoek komt voor wanneer de m… Onderzoek, 20-11-2012
Hoe stel ik een vergelijking op voor een zuur-basereactie?

Hoe stel ik een vergelijking op voor een zuur-basereactie?

Een zuur-basereactie is een chemische reactie waarbij, zoals het woord eigenlijk al aanduidt, een zuur met een base reageert. Deze reactie is een evenwichtsreactie. Dat betekent dat de reactie heen en… Scheikunde, 20-01-2011
Kenmerken: Kwalitatief & Kwantitatief onderzoek

Kenmerken: Kwalitatief & Kwantitatief onderzoek

Er zijn twee algemene onderzoeksmethoden, namelijk kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Welke van deze onderzoeksmethoden je gebruikt ligt aan het soort gegevens dat je wilt verzamelen met het uit t… Onderzoek, 13-11-2012
Meetniveaus: Nominaal, Ordinaal, Interval en Ratio

Meetniveaus: Nominaal, Ordinaal, Interval en Ratio

Wanneer je onderzoek doet heb je vaak variabelen die je hierin moet verwerken. Variabelen zijn elementen uit een onderzoek die verschillende waarden kunnen aannemen. Deze waarden kunnen worden gecateg… Onderzoek, 05-02-2013
Pragmatiek: Taalhandelingen door J.R Searle

Pragmatiek: Taalhandelingen door J.R Searle

Bij het wetenschapsgebied pragmatiek wordt er vaak over taalhandelingen gesproken. Taalhandelingen hebben te maken met de bedoeling die je hebt bij het doen van een uitspraak. De taalhandelingen die w… Diversen, 04-01-2013
Social Judgment Theory (sociale-beoordelingstheorie)

Social Judgment Theory (sociale-beoordelingstheorie)

De Social Judgment Theory is een theorie voornamelijk ontwikkeld door Muzafer Sherif & Carolyn Sherif. De theorie wordt gebruikt in de persuasieve (overtuigende) communicatie. Het vertelt hoe wij bood… Diversen, 22-10-2015
Stappenplan: de vergelijking voor een redoxreactie opstellen

Stappenplan: de vergelijking voor een redoxreactie opstellen

Een redoxreactie is een reactie waarbij elektronen worden uitgewisseld. Het kan gaan om een reactie tussen atomen, moleculen en/of ionen. Het begrip 'redox' is een combinatie van de begrippen 'reducti… Scheikunde, 11-10-2011
Summative Model of Attitude (summatieve model van attitude)

Summative Model of Attitude (summatieve model van attitude)

De Summative Model of Attitude is een theorie in het leven gebracht door Martin Fishbein in 1967. Het is een model waarin de attitude (houding) van mensen tegenover een bepaald onderwerp wordt gemeten… Diversen, 23-10-2015
Taalwetenschap: beleefdheid in het taalgebruik

Taalwetenschap: beleefdheid in het taalgebruik

Een aantal taalwetenschappers heeft zich in de laatste eeuw bezig gehouden met het begrip 'beleefdheid'. Gerelateerde termen die hiervoor in Engelstalige wetenschappelijke artikelen werden gebruikt zi… Diversen, 03-01-2013